Žák 5.B Martin Jenčík se umístil v Krajském kole Logické olympiády na krásném 6.místě ze 47 soutěžících z Libereckého kraje. Martinovi děkujeme za výbornou reprezentaci školy a blahopřejeme k úžasnému výsledku.

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.

Diplom pro Martina Jenšíka (ve formátu PDF).