9.A

Projektový den VOLBA POVOLÁNÍ

Ve čtvrtek 7. prosince proběhl v 9.A projektový den pod vedením Mgr. Nápravníkové, tento projekt byl věnován volbě povolání. Ve skupinách jsme dělali testy na temperament, zabývali se svými silnými a slabými stránkami, absolvovali pohovor na střední školu a také jsme...

Vánoční trhy v Drážďanech

V pondělí 4. prosince jsme vyjeli do Německa, do Drážďan na tamější známé vánoční trhy. Cestou z nádraží jsme prošli staré město až k Labi a kolem galerie Zwinger jsme se vrátili k Vánočnímu trhu, kde jsme si prošli stánky, ochutnali tradiční dobroty a nasáli tu...

GIS Days na TUL v Liberci

Dnes jsme prožili velice zajímavý den na Technické univerzitě v Liberci, kde pro návštěvníky profesoři a studenti nachystali přednášku a aktivity týkající se map a jejich použití.

Projektový den na SPŠ Česká Lípa

Úterý 14. října jsme strávili na průmyslovce v České Lípě, kde si pro nás učitelé nachystali čtyři různé aktivity.   Postupně jsme si ve skupinách vyzkoušeli programování, obrábění a řezání a udělali jsme několik pokusů se zvukem a jeho vlastnostmi. Projektový...

Živá knihovna v KD Crystal

25. října město Česká Lípa pořádalo v KD Crystal Živou knihovnu:  žákům 9. tříd se prezentovaly firmy z České Lípy a blízkého okolí, ve kterých mají děti možnost po studiu najít zajímavé uplatnění. Zaměstnanci firem představili své profese, řekli dětem, jaké tyto...

Návštěva na Euroškole

Ve čtvrtek 2. listopadu jsme v rámci dne otevřených dveří navštívili Euroškolu v České Lípě. Studenti  nám představili obory, které škola nabízí a mnoho činnosti jsme si mohli sami vyzkoušet. Děkujeme za zajímavé dopoledne a inspiraci pro výběr studia. Za 9.A Gabriela...

Halloween v 9.A

Halloween v naší třídě kvůli exkurzi proběhl v náhradním termínu v pátek 3. listopadu. Děkujeme za účast a nápadité masky. Gabriela Jindrová, TU 9.A  

Návštěva na Škole Lípa

Dne 18. října jsme byli pozváni na návštěvu do Školy Lípa. Zástupci jednotlivých odvětví nám představili své obory - byli jsme v cukrářské dílně, v pekárně, v kadeřnictví; u kuchařů jsme si usmažili palačinku, u elektrikářů jsme vyzkoušeli pájení, u zemědělců a...

Cvičení v přírodě 9.A

Dne 25. září jsme vyrazili vlakem do Doks v rámci dne v přírodě. Z nádraží jsme vyšli Jarmilinou stezkou směrem na Staré Splavy. Po krátké přestávce na pláži jsme se vydali kolem jezera na vrchol Šroubeného a poté zpět do Starých Splavů. Den se opravdu vydařil, hlavně...

Návštěva divadla s 9.A

Dne 26. září jsme se vydali do nově zrekonstruovaného Jiráskova divadla na divadelní představení Cesta kolem světa za 80 minut. Představení pražského souboru Pohádka nám v komedii, která spojovala zpěv, tanec i mluvené slovo, nejen přiblížilo děj slavného románu...