8.B

Přání do nového roku 2021

Vážení rodiče, milé děti, chtěla bych vám popřát do nového roku pevné zdraví a hodně úspěchů.   Třídě 7. B přeji co nejvíce dnů strávených společně ve škole. Třídní učitelka Makéta Fišerová

Výlet do Děčína

Ve středu jsme byli na výletě v Děčíně. Navštívili jsme zámek, kde jsme v barokním sále řešili hádanky a rébusy, prohlédli jsme si další části zámku a cestou na nádraží jsme se stavili na zmrzlině. Výlet se nám líbil.

Exkurze do Turnova

Ve středu 5.6. se třídy 2.A a 5.B vydaly do MUZEA ČESKÉHO RÁJE v Turnově. Prohlédli jsme si expozice a vypracovali úkoly na pracovních listech. Pak jsme se přesunuli do dílny, kde jsme si vyrobili věnečky z ovčí vlny. V blízké restauraci jsme měli objednaný oběd...

Naše trička

Na závěr páté třídy jsme si vyzdobili trička, která nám budou připomínat 1. stupeň základní školy.  

Ozdravný pobyt

V týdnu od 29.4. do 3.5. 2019 jsme byli v Horní Světlé. Ubytovali jsme se v chatě Luž, kde jsme pobývali celý týden. Užívali jsme si soutěže uvnitř i venku, podnikali jsme výlety do okolí a oslavili jsme narozeniny pěti dětí. Celý pobyt se velmi povedl i počasí nám...

AJETO

Dnes 21.3. jsme navštívili sklárnu AJETO  v Lindavě. Viděli jsme provoz sklárny a také jsme si vyzkoušeli foukání skleněné vázičky. Exkurze byla velmi zajímavá a moc se nám v Lindavě líbilo.

Vysvědčení za 1. pololetí

31.ledna bylo rozdáno pololetní vysvědčení. V naší třídě mělo 10 žáků samé jedničky, 16 žáků prospělo s vyznamenáním a byla udělena jedna pochvala za vzornou přípravu na vyučování.

Advent v 5.B

Dnes jsme si vánočně vyzdobili třídu, ochutnali první čokoládu z adventního kalendáře a vyrobili jsme nádhérné adventní věnce.

Planetárium

Ve čtvrtek 22.11. jsme jeli vlakem do Liberce, kde jsme navštívili centrum IQ LANDIA a planetárium. Zopakovali jsme si učivo o sluneční soustavě a vyzkoušeli jsme si spoustu zajímavých pokusů.