4.C

Klub deskových her v tandemu

Ve středu si žáci tříd 4.A a 4.C se svými učitelkami vyzkoušeli práci na kroužku v tandemu. Žáci 4. C naučili děti ze 4.A používat IPady při řešení různých logických úloh v aplikacích např. toglic, quizizz nebo quizlet. Také práce na stránkách matika.in všechny...

Nekuřátka

V úterý jsme měli besedu na téma kouření Nekuřátka. Společná práce se nám moc líbila.

Pravěk nás baví

Již několik týdnů se učíme o pravěku a moc nás to baví, po návštěvě archeoskanzenu v Kosmonosích jsme si vyzkoušeli, jak se pračlověku malovalo v jeskyních, jaké vytvářel pravěké nástroje a sošky a také jsme si ve skupinách pračlověka...

Strakaté bajky

Dnes jsme navštívili Jiráskovo divadlo v České Lípě a v rámci Českolipského divadelního podzimu shlédli představení Strakaté bajky.  

Koho schovám pod deštníkem

Na třídnické hodině jsme řešili vztahy ve třídě, jaký by měl být kamarád a kdo je kamarád apod. Potom jsme si ve výtvarce namalovali, koho bychom schovali pod deštníkem a ve čtení o tom napsali krátkou úvahu. A takhle se nám to povedlo...

Houby

V přírodovědě se učíme o houbách a využíváme k tomu i  iPady.