Základní informace

Informace pro strávníky

Ke stravování je potřeba vyplnit a odevzdat přihlášku ke stravování (k dispozici na webových stránkách školy nebo ve vestibulu ŠJ od 24.8.2023 ).

Způsob odevzdání vyplněné přihlášky:

  1. strávníků, kteří již mají zakoupený čip: zaslat e-mailem na adresu vedoucí školní jídelny fliegelova.jolana@zstyrsceskalipa.cz , nebo vhodit do boxu ve vestibulu školní jídelny
  2. nových strávníků: osobně u vedoucí školní jídelny

 

Výše stravného od 1.3.2023:

 

 

 

 

 

Ve školní jídelně je zaveden stravovací systém VIS Plzeň, strávníci si mohou objednávat a odhlašovat obědy prostřednictvím internetu z počítače, ale i ze všech chytrých mobilních telefonů a tabletu, nebo na objednacím terminálu ve školní jídelně pomocí zakoupeného čipu.

Strávníci se do systému přihlašují na portálu strava.cz, číslo jídelny 10916 pod uživatelským jménem a heslem, které obdrží e-mailem po přihlášení ke stravování u vedoucí školní jídelny.

Cena čipu je 33,- Kč. Bude hrazena v hotovosti při jeho převzetí .

Na portálu www.strava.cz mají k dispozici:

  • potvrzení objednávky
  • informace o stavu účtu
  • měsíční přehledy
  • upozornění na nevyzvednutou stravu

Úhrada stravného
Stravné  je nutné uhradit nejpozději do 25. dne předchozího měsíce (na září 2023 nejpozději do 29.8.2023).

Možnosti platby
1. trvalým převodním příkazem z bankovního účtu na účet ŠJ 3339-421/0100 zálohově dle tabulky .
2. jednorázovým příkazem na účet 3339-421/0100 dle výše konta na Strava.cz.
3. v mimořádných případech v hotovosti v kanceláři vedoucí ŠJ

Odhlašování stravy je možné na následující den do 14,00h.

Odhlašování obědů je také možné na telefonním čísle 721650062.

Provozní řád školní jídelny
Odhláška ze stravování
Seznam alergenů
Přihláška ke stravování na školní rok 2023/2024