Základní informace

Informace pro strávníky

Ke stravování je potřeba vyplnit a odevzdat přihlášku ke stravování (k dispozici na webových stránkách školy nebo ve vestibulu ŠJ).

Přihlášky je možné odevzdávat  v termínu 23.8. – 31.8.2021, od 6,30 do 14,00.

Způsob odevzdání vyplněné přihlášky:

Strávníků, kteří již mají zakoupený čip:

  1. zaslat e-mailem na adresu vedoucí školní jídelny fliegelova.jolana@zstyrsceskalipa.cz
  2. vhodit do boxu ve vestibulu školní jídelny

Nových strávníků:

  1. osobně u vedoucí školní jídelny

Výše stravného od 1. června 2022 – více informací ZDE.
Podle vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění poslední úpravy vyhláškou č. 272/2021 Sb. s účinností od 1. 6. 2022.

 

 

 

 

Ve školní jídelně je zaveden stravovací systém VIS Plzeň, strávníci si mohou objednávat a odhlašovat obědy prostřednictvím internetu z počítače, ale i ze všech chytrých mobilních telefonů a tabletů, nebo na objednacím terminálu ve školní jídelně pomocí zakoupeného čipu.

Strávníci se do systému přihlašují na portálu www.strava.cz (číslo jídelny 10916) pod uživatelským jménem a heslem, které obdrží e-mailem po přihlášení ke stravování u vedoucí školní jídelny.

Cena čipu je 32,- Kč. Bude hrazena v hotovosti při jeho převzetí.

Na portálu www.strava.cz mají k dispozici:

  • potvrzení objednávky
  • informace o stavu účtu
  • měsíční přehledy
  • upozornění na nevyzvednutou stravu

Úhrada stravného:

Stravné je nutné uhradit nejpozději do 27.dne předchozího měsíce (tj. do 27.8. na září 2021).

Možnosti platby:

  1. trvalým převodním příkazem z bankovního účtu na účet ŠJ 3339-421/0100 zálohově – dle tabulky.
  2. jednorázovým příkazem na účet 3339-421/0100 dle výše konta na www.strava.cz.
  3. v mimořádných případech v hotovosti v kanceláři vedoucí ŠJ

Odhlašování stravy je možné na následující den do 14:00.

Odhlašování obědů je také možné na telefonním čísle 721650062.

Provozní řád školní jídelny
Přihláška ke stravování na školní rok 2021/2022
Odhláška ze stravování
Seznam alergenů