9.C

DĚČÍNSKÝ KVÁDRBERK

V pátek 2.6.2023 jsme v rámci MDD byli na výletě v Děčíně. Navštívili jsme vyhlídky na Kvádrberku (Stoličná hora na pravém břehu Labe na severním okraji Děčína) a lesopark s vyhlídkovou terasou Císařský výhled. Prošli jsme si Děčín, koupili si chutnou svačinku. Výlet...

JARNÍ AKTIVITY

Během měsíců března a dubna se naše třída zúčastnila několika zajímavých aktivit. Zúčastnili jsme se zeměpisného projektu Planety Země 3000 tentokrát v programu o Senegalu. Seznámili jsme se s historií, kulturou, náboženstvím, faunou, florou, průmyslem této...

PROJEKTOVÝ DEN NA SPŠ V ČESKÉ LÍPĚ

V úterý 17.1.2023 jsme se zúčastnili „Projektového dne s technickými obory“ na SPŠ v České Lípě. Cílem projektu bylo poskytnout žákům základní informace o oborech strojírenství a informační technologie.Žáci byli rozděleni do malých skupin a zábavnou formou absolvovali...

PROJEKTOVÝ DEN A VÁNOČNÍ BESÍDKA

Na konci loňského roku v naší třídě proběhli dvě zajímavé akce: projektový den a vánoční besídka. Projektový den byl zaměřen na volbu středních škol a budoucího povolání. Různými aktivitami jsme si vyzkoušeli prezentace na téma sebereflexe, úspěchy, životní priority,...

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

Dne 5.12.2022 na naší škole proběhla Mikulášská nadílka. Někteří žáci naší třídy představovali čerty, anděly, Mikuláše a chodili nadělovat do tříd svých mladších spolužáků. Všem to moc slušelo.

EXKURZE NA OBCHODNÍ AKADEMII V ČESKÉ LÍPĚ

V čtvrtek 1.12.2022 jsme navštívili Obchodní akademii v České Lípě. Vyslechli jsme si velmi zajímavou přednášku o finanční gramotnosti vedenou paní Ing. Štěpánkou Dlouhou. Žáci na dané téma diskutovali a soutěžili. Na závěr jsme si prohlédli vnitřní prostory...

INTERAKTIVNÍ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V EUROŠKOLE

V úterý 1.11.2022 jsme navštívili interaktivní den otevřených dveří v Euroškole v České Lípě. Žáci si prohlédli prostory školy a vyzkoušeli si aktivity spojené s jednotlivými obory: zdobili perníčky, míchali koktejly, smažili palačinky. Své znalosti si ověřili v...

Výlety 2022

Tento rok jsme navštívili mnoho zajímavých míst: německé město Drážďany a jeho hygienické muzeum, zdolali jsme kopec Klíč a skalní útvary ve Sloupu v Čechách, prošli jsme Labský důl v Krkonoších a Peklo ze Zahrádek do České Lípy.

ŠKOLNÍ AKADEMIE 2022

Ve dnech 24. a 25.10.2022 proběhla Školní akademie k příležitosti 90 let založení naší školy. Dívky z naší třídy si připravily taneční pásmo retrohitů. Vystoupení se jim velmi povedlo. Poděkování za přípravu a provedení patří: Domče, která také moderovala akademii a...

EDUCA LIBEREC 13.10.2022

Dne 13.10.2022 žáci 9. ročníků naší školy navštívili veletrh EDUCA EXPO 2022 v Liberci, kde měli možnost seznámit se s  nabídkou středních škol a středních odborných učilišť, dále s prezentací různých firem a uplatněním v různých oborech. Získané informace jim mohou...