9.C

Kino

V pátek 15. 4. 2023 jsme se zúčastnili filmového představení z cyklu Planeta 3000, tentokrát jsem v cestopisném dokumentu zavítali do Kambodži.

1. pololetí

Vážení rodiče, ve středu 24. 1. 2024 se koná čtvrtletní pedagogická rada a uzavře se 1. pololetí školního roku 2023/24. Vysvědčení vydáváme ve středu 31. 1. 2024 a následně je v pátek 2. 2. 2024 vyhlášeno pololetní volno.

Přání

Vážení rodiče, přeji vám ze srdce nádherné Vánoce, naplněné láskou, úsměvem a porozuměním. V novém roce hlavně pevné zdraví a ať se vám splní každé přání.

Poděkování

Milí rodiče, ráda bych poděkovala níže uvedeným žákům za práci pro třídu či školu: -> Monice Č., Petře S., Lauře N., Anetě H. za odvahu účastnit se školního kola olympiády z češtiny -> Vojtěchu B., Adamu K., Ondřeji H. za pomoc při adventních sportovních hrách...

Exkurze do Míšně a Drážďan

V době adventu jsme naplánovali na 12. 12. 2023 exkurzi do známé porcelánky v Míšni a do Drážďan. Seznámení s míšeňským porcelánem, světovou tradicí a všemi technikami bylo jistě velmi zajímavé. Nejprve žáci zhlédli krátké video o historii porcelánu v Míšni. Potom se...

Mikulášská nadílka

Děkuji touto cestou všem čerticím a andělům z 9. C, kteří se zapojili do adventní tradice, kdy žáci 9. tříd chodí po škole s mikulášskou nadílkou.

Projektový den

V pátek 1. 12. 2023 proběhl v naší třídě projektový den na téma "Moje budoucnost". V rámci volby budoucího studia s námi spolupracovala také výchovná poradkyně, Mgr. A. Nápravníková. V 1. části dne žáci zhlédli video s praktickými radami pro přijímací řízení v r....

Filmové představení

Ve středu 29. 11. zhlédli naši žáci dokument o životě v daleké Tanzánii. V rámci zeměpisného projektu "Svět kolem nás" mohli nahlédnout do života afrického státu. Seznámili  se tak  s přírodou, včetně národních parků, dále je průvodci zajímavým způsobem vtáhli do...