9.C

Projektový den

V pátek 1. 12. 2023 proběhl v naší třídě projektový den na téma "Moje budoucnost". V rámci volby budoucího studia s námi spolupracovala také výchovná poradkyně, Mgr. A. Nápravníková. V 1. části dne žáci zhlédli video s praktickými radami pro přijímací řízení v r....

Filmové představení

Ve středu 29. 11. zhlédli naši žáci dokument o životě v daleké Tanzánii. V rámci zeměpisného projektu "Svět kolem nás" mohli nahlédnout do života afrického státu. Seznámili  se tak  s přírodou, včetně národních parků, dále je průvodci zajímavým způsobem vtáhli do...

Testování Scio – nanečisto

Během minulého a tohoto týdne byli naši žáci 9. tříd testování agenturou Scio postupně z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů, aby měli představu o tom, jak případné testy vypadají, jak si poradí s časovou dotací aj. Po ukončení každého testu...

Beseda ISP

Dne 16. 11. 2023 proběhla ve třídě beseda s pracovnicí ÚP, konkrétně z IPS, na téma Volba povolání. Tato pracovnice poskytla žákům informace o užitečných a důležitých webových portálech, statistiky nezaměstnanosti, umožnila diskuzi zejména o uměleckých školách a...

Třídní schůzky

V úterý 14. 11. 2023 se konají třídní schůzky. Nejprve nabízíme pro zájemce ze strany rodičů schůzku s tř. učitelkou od 16:30, kde budou rodičům předány informace o přijímacím řízení 2024. Pak budou následovat klasické třídní schůzky od 17H v 9....

Třídní schůzky

V úterý 14. 11. 2023 se konají třídní schůzky. Nejprve nabízíme pro zájemce ze strany rodičů schůzku s tř. učitelkou od 16:30, kde budou rodiče seznámeni s informace o přijímacím řízení v r.2024. Pak budou od 17hod. probíhat klasické třídní schůzky v 9....

Burza škol v Č. Lípě

Ve čtvrtek 2. 11. 2023 se vycházející žáci zúčastnili dalšího ročníku Burzy škol, která proběhla v kulturním domě Crystal. Organizátoři zajistili vystavovatele hlavně z Liberecké kraje, ale přijeli i zástupci středních škol např. z Litoměřic, Mladé Boleslavi, Děčína,...

Živá knihovna povolání

Ve středu 25. 10. 2023 proběhl v Crystalu tradiční projekt Městského úřadu v Č. Lípě ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR, tzv. Živá knihovna povolání. V rámci podpory hlavně technického vzdělávání se prezentovalo 8 firem - Festool, ČEZ, Lasvit, Preciosa...

Exkurze za řemesly na SOŠ v Č. Lípě

Dne 18. 10. 2023 navštívili naši žáci českolipskou SOŠ, aby se zejména zájemci o studium  učebních oborů seznámili s řemesly, kterým by se v budoucnu chtěli věnovat. Žáci si vyzkoušeli svou zručnost v cukrářské dílně, v pekárně i v kadeřnictví, u kuchařů se pokusili o...

Educa

Dne 12. 10. 2023 jsem se zúčastnili projektu Libereckého kraje, veletrhu středních škol Educa. Žáci měli možnost nasbírat informace o školách v regionu, inspirovat se pro budoucí volbu studia. Zároveň si mohli u jednotlivých stánků vysoutěžit drobné dárkové předměty...