5.B

VÝLET DO SKLÁRNY V LINDAVĚ

Ve čtvrtek 12.12. jsme vyrazili v rámci ročníkového projektu "Náš region" do nedaleké Lindavy, kde jsme měli objednanou exkurzi ve zdejší sklárně. Děti si vyzkoušely foukání do sklářské píšťaly, dívaly se do pece, kde se tvoří sklo. Exkurze v samotné sklárně byla...

ZDOBENÍ STROMEČKU NA NÁMĚSTÍ

Jako každý rok, tak i ten letošní, má naše škola ozdobený vánoční stromeček na náměstí T.G. Masaryka. Přijďte se podívat a navodit si i touto procházkou vánoční náladu.

EXKURZE PO ČESKÉ LÍPĚ – HISTORIE MĚSTA

V úterý 26.11. jsme si poslechli  mnoho zajímavostí o historii našeho města. Nejdříve jsme ve třídě shlédli mapy České lípy z dob dávných a dávných. Následovala procházka po místech, která skrývají historické budovy a místečka. I přes velkou zimu a nepřízeň počasí...

BESEDA NEKUŘÁTKA

19.11. 2019 jsme si povídali na téma " kouření". Beseda byla velmi živá, poutavá a hlavně poučná. Informace, které děti získaly jsou pro ně dost přínosné!  

KNIHOVNA

Ve čtvrtek 7.11. jsme navštívili knihovnu. Tentokrát děti vyhledávaly informace v knihách, na internetu, učily se vyhledávat v katalogu knihovny v České Lípě. Pracovaly ve skupinách a každá skupina měla jiný úkol, seznámila se s jiným autorem, s jeho životem, dílem....

HALLOWEEN

Tento americký svátek jsme si ve třídě pěkně užili. Některé maminka společně s dětmi upekly halloweenské cukroví, někteří přinesli čokoládové bombóny.

OSLAVA DNE DĚTÍ

Děti dnes dopoledne soutěžily v mnoha disciplínách, které byly rozesety po budově školy. Za své snažení byly odměněny sladkostmi....podívejte …… a ještě k tomu si naše šikovná děvčátka připravila pro děti překvapení....holky upekly muffinky… a byly výýýýýýbornéééé....

VÝLET DO PRAHY

V úterý 28.5. jsme vyrazili za deštivého počasí do Prahy. V plánu jsme měli plavbu lodí po Vltavě a shlédnutí památek o kterých jsme se učili ve vlastivědě. Počasí ze začátku vypadalo nadějně, ale po krátké chvíli se předpověď vyplnila a kapky vody nás smáčely téměř...