Školní parlament

Školní parlament vznikl v roce 2002. Tvoří ji zástupci z 5. – 9. tříd . Schází se pravidelně jednou měsíčně a řeší problémy, připomínky a návrhy třídních kolektivů na různá témata. Vyhlašuje a pořádá různé akce v rámci školy (Valentýnky, vánoční výzdoby, diskotéky, crazy dny aj.)

Členové Školního parlamentu pro školní rok 2022/2023