2.B

Velikonoční přání

Přeji všem dětem a jejich rodinám krásné prožití velikonočních svátků. Děkuji rodičům i ostatním členům rodiny za spolupráci a podporu při výuce našich dětí. A. Pavlíčková  

UKONČENÍ 1. POLOLETÍ

Ve třídě máme 19 žáků. S vyznamenáním ukončilo 1. pololetí všech 19 dětí. Samé jedničky mělo 12 dětí. Všem dětem moc gratuluji ke krásným školním výsledkům. Rodičům patří mé poděkování za skvělou spolupráci. Užijte si všichni hezké prázdniny a já se budu na děti těšit...

Vánoční přání

Přeji všem svým milým dětem a jejich rodinám krásné Vánoce, hodně lásky, pohody, štěstí a hlavně zdraví do Nového roku. Děkuji za spolupráci, pomoc, podporu a pochopení při práci s našimi dětmi. VESELÉ VÁNOCE. Anita Pavlíčková 🙂

Čtenářský klub

Pravidelně se scházíme dvakrát v týdnu ve čtenářském klubu. Hrajeme hry, povídáme si o knížkách a hlavně čteme zajímavé příběhy.

Cvičení v přírodě

Dnes jsme byli v Okřešicích. Na zahradě jsme hráli hry, grilovali párečky a mazlili se s Lilinkou. Počasí nám přálo a celé dopoledne jsme si moc užili.

Pasování na čtenáře

Hned začátkem září nás čekalo odložené Pasování na čtenáře. Kromě dvou žáků z naší třídy, všichni zvládli zadané úkoly a získali diplom čtenáře. Pro všechny to byl velmi slavnostní okamžik.  

Rozloučení

Přeji všem svým milým dětem i jejich rodičům krásné a pohodové prázdniny. Děkuji všem za spolupráci v tomto těžkém školním roce. Děkuji za nádherné květiny a milé dárečky a budu se na všechny těšit ve druhé třídě. Krásné léto plné sluníčka 🙂 Anita Pavlíčková...