Rozpočty

Plán výnosů a nákladů PO ZŠ Tyršova 2018
zveřejněno 13.11.2017

Střednědobý výhled rozpočtu PO ZŠ Tyršova 2019-2020
zveřejněno 13.11.2017

Schválený rozpočet PO ZŠ Tyršova 2018
zveřejněno 2.1.2018

Schválený střednědobý výhled PO ZŠ Tyršova 2019-2020
zveřejněno 2.1.2018

Změna schváleného rozpočtu 2018 – č. 1
zveřejněno 25. 9. 2018

Změna schváleného rozpočtu 2018 – č. 2
zveřejněno 26. 11. 2018

Plán nákladů a výnosů PO ZŠ Tyršova na rok 2019
zveřejněno 7. 2. 2019

Návrh střednědobého výhledu PO ZŠ Tyršova 2020-2021
zveřejněno 7. 2. 2019

Schválený rozpočet PO ZŠ Tyršova 2019
zveřejněno 27. 3. 2019

Schválený střednědobý výhled PO ZŠ Tyršova 2020-2021
zveřejněno 27. 3. 2019

Změna schváleného rozpočtu = plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace Česká Lípa na rok 2019
zveřejněno 18.12.2019

Odpisový plán na rok 2019
zveřejněno 18.12.2019

Návrh rozpočtu na rok 2020 a střednědobého výhledu na období 2021
zveřejněno 21.1.2020

Účetní uzávěrky za rok 2019
zveřejněno 20.2.2020

Rozbor hospodaření za rok 2019
zveřejněno 20.2.2020

Rozbor hospodaření ŠJ za rok 2019
zveřejněno 20.2.2020

Schválený rozpočet PO ZŠ Tyršova 2020
zveřejněno 20.2.2020

Změna schváleného rozpočtu = plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace Česká Lípa na rok 2020 č. 1
zveřejněno 18.12.2020

Návrh rozpočtu na rok 2021 a střednědobého výhledu na období 2022
zveřejněno 14.1.2021

Schválený rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled na období 2022 – 2023
zveřejněno 9.2.2021 (č. usnesení 955/B/2021/A-R)

Návrh rozpočtu na rok 2022 a střednědobého výhledu na období 2023-2024
zveřejněno 22.11.2021

Změna schváleného rozpočtu = plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace Česká Lípa na rok 2021 č.1
zveřejněno 9.12.2021 (č. usnesení 1299/A/2021/CH)

Schválený rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled na období 2023-2024
zveřejněno 20.12.2021 (č. usnesení 1332/B/2021/CH)

Schválená změna plánu výnosů a nákladů pro rok 2022
zveřejněno 28.12.2022 (usnesení č. 50/2022/K ze dne 19.12.2022)

Návrh rozpočtu na rok 2023 a střednědobého výhledu na období 2024/2025 = plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace
zveřejněno 30.1.2023

Plán nákladů a výnosů na rok 2023 a střednědobého výhledu na období 2024 – 2025
zveřejněno 6.2.2023

Schválený rozpočet na rok 2023 a střednědobého výhledu na období 2024 – 2025
zveřejněno 27.2.2023

Změna schváleného rozpočtu = plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace Česká Lípa na rok 2023 č. 1/2023
zveřejněno 20.11.2023

Schválení změny plánu výnosů a nákladů pro rok 2023
zveřejněno 28.12.2023 – usnesení č. 501/2023/CH ze dne 19.12.2023).

Návrh rozpočtu na rok 2024 a střednědobého výhledu na období 2025 – 2026 = plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace
zveřejněno dne 1.2.2024

Schválený rozpočet na rok 2024 a střednědobého výhledu na období 2025 – 2026 = plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace
zveřejněno 23.2.2024