Školní družina a školní klub

Ve školní družině je v letošním školním roce 2020 – 2021 zapsáno 156 dětí z prvních až pátých tříd. Zřízeno je šest oddělení:

1. oddělení (p. vychovatelka B.Grosmutová) – děti z 2.A, 2.B, 4.B

2. oddělení (p. vychovatelka R Ležáková) – děti z 1.B, 2.C, 4.B

3. oddělení (p. vychovatelka – A.Loudová) – 1.A, 2.C, 4.B

4. oddělení (p. vychovatelka – G.Tomíčková) – 1.C, 2.B, 4.B

5. oddělení (p. vychovatelka – H.Sedláčková) – 3.B, 3.C

6. oddělení (p. vychovatelka – L. Majorová) – 3.A, 5.A, 5.B.

Do školního klubu docházejí děti z čtvrtých, pátých a šestých tříd, kde se jim věnuje p. vychovatelka Jana Lopušanová.

Činnosti ve ŠD a ŠK jsou velmi pestré. Zaměřují se na zájmovou a odpočinkovou činnost po skončení vyučování v oblasti výtvarné, pracovní, tělesné a hudební. Při pobytu venku (během celého školního roku) jsou využívány přilehlé prostory školy tj.- nově vybudované sportovní hřiště, zahrada s pískovištěm a průlezkami.. Do odpoledního programu jsou zařazovány vycházky do přírody, do městských částí České Lípy v rámci poznávání historie města.

Paní vychovatelky připravují karnevaly se soutěžemi, návštěvy muzea, filmových představení, bruslení v zimním areálu , organizují zajímavé výlety. Své výtvarné nadání děti zúročují v tematicky zaměřených dílničkách.

Během školního roku ŠD navštěvují divadelní soubory, které pohádkami pobaví malé diváky.

Organizace provozu se řídí Vnitřním řádem školní družiny a školního klubu. Způsob úhrady za pobyt ve ŠD je zakotven ve Vnitřní směrnici ke stanovení výše úplaty ve školní družině a školním klubu.

Vnitřní řád ŠK

Vnitřní řád ŠD
ŠVP pro ŠD
ŠVP pro ŠK
Směrnice ke stanovení úplaty ve ŠD a ŠK

Odhláška ze školní družiny/školního klubu