Školní družina a školní klub

INFORMACE K PROVOZU ŠD A ŠK 2023/2024

Do školního klubu docházejí děti z čtvrtých, pátých a šestých tříd, kde se jim věnuje p. vychovatelka Jana Lopušanová.

Činnosti ve ŠD a ŠK jsou velmi pestré. Zaměřují se na zájmovou a odpočinkovou činnost po skončení vyučování v oblasti výtvarné, pracovní, tělesné a hudební. Při pobytu venku (během celého školního roku) jsou využívány přilehlé prostory školy tj.- nově vybudované sportovní hřiště, zahrada s pískovištěm a průlezkami.. Do odpoledního programu jsou zařazovány vycházky do přírody, do městských částí České Lípy v rámci poznávání historie města.

Paní vychovatelky připravují karnevaly se soutěžemi, návštěvy muzea, filmových představení, bruslení v zimním areálu , organizují zajímavé výlety. Své výtvarné nadání děti zúročují v tematicky zaměřených dílničkách.

Během školního roku ŠD navštěvují divadelní soubory, které pohádkami pobaví malé diváky.

Organizace provozu se řídí Vnitřním řádem školní družiny a školního klubu. Způsob úhrady za pobyt ve ŠD je zakotven ve Vnitřní směrnici ke stanovení výše úplaty ve školní družině a školním klubu.

Vnitřní řád ŠK
Vnitřní řád ŠD
ŠVP pro ŠD
ŠVP pro ŠK
Směrnice ke stanovení úplaty ve ŠD a ŠK
Odhláška ze školní družiny/školního klubu