5.C

3. doba covidová a Vánoce u nás doma

Když jsme se po vánoční besídce loučili a přáli si krásné vánoční svátky, doufali jsme, že se nepotvrdí prognóza, že po Vánocích budou školy zase zavřené. A stalo se... Během svátků jsme měli za úkol vytvořit  materiál , ve kterém popíšeme Vánoce u nás doma. Někteří...

Vánoční besídka

Letošní vánoční besídka byla trochu jiná než jsme byli zvyklí- vždycky jsme totiž zvali do školy své příbuzné, maminky, tatínky a prarodiče na vánoční posezení a zpívání. Letos jsme museli zvolit jiný program. Protože už jsme páťáci, vymysleli jsme si vlastní program...

Čertí škola

V pátek 4.12.  jsme si užili jako každý rok čertí školu a čertovské úkoly , např. logické početní úlohy, anglicko- české slovní mraky, na IPadech jsme malovali čerty a anděli. Protože po škole nemohla chodit čertovská družina měli jsme radost z jejich video- pozdravu...

Třídní schůzka online na Teamsech

První letošní třídní schůzka proběhne online v Teamsech 24.11. v 17.00 na účtech vašich dětí. Těším se na všechny. Monika Kalenská https://zstyrsceskalipa.sharepoint.com/:v:/s/MonikaKalensk/EWxNp7TdWkZImrjXUCOM0ukBIjeD3MakOCuRstwS4ODwGg?e=4gbno7

Doba pohusitská

Ve vlastivědě se v poslední době učíme o panovnících, kteří vládli po husitském hnutí, zajímavé informace jsme se dozvěděli i v čítance nebo na videích na edu.in.

Distanční výuka -podzim 2020

Tak už se zase více než 3 týdny učíme z domova. Protože jsme se to na jaře dobře naučili, zvládáme to bezvadně. Každý den se několik předmětů  podle covidového rozvrhu učíme on-line. Už umíme spolupracovat i na Whiteboardu. Často spolu soutěžíme v online kvízech,...

Zrcadla do historie České Lípy

Spolu s naší bývalou paní asistentkou A. Machovou jsme se vypravili na komentovanou procházku Českou Lípou, abychom si prohlédli úžasné fotografie a historii a současnosti České Lípy.