Školní dokumenty

Zde si můžete prohlédnout zásadní dokumenty školy uložené ve formátu PDF.
Školní řád
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
Organizace vyučování
Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím
Minimální preventivní program
Výroční zpráva 2020/2021
Organizační řád školy
ŠVP – Škola jazykům otevřená – vydán 1.9.2022
Dodatek k ŠVP ZV č. 2
Informace o způsobu přijímaní dokumentů
Inspekční zpráva ČŠI 2017
KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY
ICT plán 2021-2022

ŠVP a ŠKOLNÍ ŘÁD jsou k nahlédnutí také v sekretariátu školy.