Školní dokumenty

Zde si můžete prohlédnout zásadní dokumenty školy uložené ve formátu PDF.
Školní řád
Dodatek Školního řádu
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
Organizace vyučování
Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím
Minimální preventivní program
Výroční zpráva 2019-2020
Organizační řád školy
ŠVP pro běžné třídy – Škola jazykům otevřená – vydán k 1.9. 2017
ŠVP pro RVJ – Škola jazykům otevřená – vydán k 1.9. 2017
Metodický pokyn při výskytu vší
Informace o způsobu přijímaní dokumentů
Inspekční zpráva ČŠI 2017
Výroční zpráva za rok 2019 o činnosti v oblasti poskytování informací dle ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

ŠVP a ŠKOLNÍ ŘÁD jsou k nahlédnutí také v sekretariátu školy.