Školní dokumenty

Zde si můžete prohlédnout zásadní dokumenty školy uložené ve formátu PDF.
Školní řád
ZÁSADY ZADÁVÁNÍ DOMÁCÍ ÚKOLŮ PRO ŽÁKY dodatek ŠŘ od 1.9.2023
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
Organizace vyučování
Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím
Minimální preventivní program 2023/2024
Výroční zpráva 2022/2023
Organizační řád školy
ŠVP – Škola jazykům otevřená – vydán 1.9.2022
Informace o způsobu přijímaní dokumentů
Inspekční zpráva ČŠI 2017
Inspekční zpráva ČŠI 2022
KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY
ICT plán 2021-2022

ŠVP a ŠKOLNÍ ŘÁD jsou k nahlédnutí také v sekretariátu školy.