Školní dokumenty

Zde si můžete prohlédnout zásadní dokumenty školy uložené ve formátu PDF.

Školní řád
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
Organizace vyučování
Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím
Minimální preventivní program
Výroční zpráva 2018-2019
Organizační řád školy
ŠVP pro běžné třídy – Škola jazykům otevřená – vydán k 1.9. 2017
ŠVP pro RVJ – Škola jazykům otevřená – vydán k 1.9. 2017
Metodický pokyn při výskytu vší
Informace o způsobu přijímaní dokumentů
ICT plán na období 1.1.2017-31.12.2018
Inspekční zpráva ČŠI 2017

ŠVP a ŠKOLNÍ ŘÁD jsou k nahlédnutí také v sekretariátu školy.