Dokumenty

Zásadní dokumenty školy

Zde si můžete prohlédnout zásadní dokumenty školy (ve formátu PDF).
ŠVP a ŠKOLNÍ ŘÁD jsou k nahlédnutí v sekretariátu školy.
Školní řád
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
Organizace vyučování
Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím
Minimální preventivní program
Výroční zpráva 2018-2019
Organizační řád školy
ŠVP pro běžné třídy – Škola jazykům otevřená – vydán k 1.9. 2017
ŠVP pro RVJ – Škola jazykům otevřená – vydán k 1.9. 2017
Metodický pokyn při výskytu vší (ve formátu PDF)
Informace o způsobu přijímaní dokumentů (ve formátu PDF)
ICT plán na období 1.1.2017-31.12.2018
Inspekční zpráva ČŠI 2017

Zde najdete všechny formuláře a žádosti, o které byste jinak museli žádat třídní učitele nebo vedení školy.

Pro rodiče a učitele
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání při přestupu z jíné školy
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (1.třída)
Žádost o slovní hodnocení
Žádost o povolení desátého roku školní docházky
Žádost o uvolnění žáka z vyučování předmětu tělesná výchova
Žádost o uvolnění žáka z vyučování na více dní
Tiskopis pro evidenci žádostí o poskytnutí informací
Žádost o povolení ozdravného pobytu
Žádost o pravidelný dřívější odchod z vyučování
Žádost o uvolnění z výuky během dne
Žádost o povolení individuálního vzdělávacího plánu