3.B

Kreslení

Dnes jsme měli netradiční hodinu výtvarné výchovy. Využili jsme hezkého počasí a vyzdobili plochu před hlavním vchodem do školy. Práce se nám povedla a hodinu jsme si užili.

Výlet do Zákup

Těsně před Velikonocemi jsme se byli podívat v Zákupech na zámku, kde jsme se seznámili s jeho historií. Také jsme navštívili firmu PVO na výrobu karnevalových masek. Děti si namalovaly velikonoční kraslici a vyzkoušely si masopustní masky. Pro některé byla cesta...

Bruslení

Včera jsme dokončili výcvik bruslení. Děti už bruslí velmi dobře a na závěr všichni dostali diplom a sladkou  odměnu.

Návštěva knihovny

Minulý týden jsme byli v knihovně, kde jsme se naučili pracovat s knížkami. Při vyplňování PL jsme využívali obsah knihy, její název i jméno autora. Práce všechny moc těšila.