7.C

15. 3. 2024 Planeta 3000

V pátek 15. března jsme se zúčastnili projekce pořadu "Planeta 3000", tentokrát "navštívenou" zemí byla Kambodža. Promítání se uskutečnilo v nově opravených prostorách Jiráskova divadla.

20. 12. 2023 Projektový den

Poslední výukový týden v prosinci proběhl ve třídě projektový den na téma "Obratlovci". Žáci pracovali ve dvojicích a na předem vybrané téma si přinesli podklady pro vlastní zpracování (odborný text, fotografie, obrázky apod.). Do povinných částí textu práce byly...

25.9. 2023 cvičení v přírodě

Vzhledem nepříznivému počasí bylo cvičení v přírodě přeloženo z pátku 22. 9. na pondělí 25. 9. Zvolili jsme trasu po modré turistické značce do Okřešic. Prošli jsme lesem, ale žádné houby jsme nenalezli, a pokračovali jsme do Žízníkova. Část trasy vedla po pastvině,...

2. 6. 2023 sportovní den

V pátek 2. 6. byl uspořádán sportovní den pro žáky 6. a 7. tříd. Pro třídní družstva byl nejdříve připraven florbalový turnaj a poté turnaj ve vybíjené. I když pro florbalový turnaj jsme neměli úplně ideální složení družstva, neboť oporou byli pouze tři hráči,...

25. 4. 2023 „Den bez tašek“

V úterý 25. dubna proběhla celoškolní aktivita pod názvem "Den bez tašek", kdy žáci školy měli použít netradiční "nosič" na školní pomůcky a učebnice, místo klasických školních brašen. Nápadům nebyly kladeny žádné meze a fantazie žáků byla neuvěřitelná. I žáci naší...

Tříkrálová sbírka 6. 1. 2023

Žáci naší třídy se zúčastnili každoročního projektu, který se uskutečňuje jako tříkrálová sbírka přímo na škole. Jmenovitě byli vybráni Róza Hodanová, Kryštof Kulas a Franta Zelenka, hudební doprovod zajišťovala Míša Šturcelová.

Návštěva městského úřadu v České Lípě

Konec listopadu a začátek prosince postihla naši třídu epidemie. Nicméně zbylí žáci dne 28. 11. v rámci výuky Vkob navštívili MÚ Česká Lípa, aby se seznámili s chodem úřadu. Navštívili různé prostory, kde se odehrávají zásadní jednání a akce. Nakonec se seznámili i s...

Projektový den

Celý čtvrtek 6. 10. 2022 jsme věnovali přípravě rekvizit a nácviku představení na školní akademii. Některé „masky“ jsou opravdu povedené a scénka, kterou připravujeme, se začíná nadějně rýsovat. Doufáme, že v sále kulturního domu ostudu neuděláme a diváky...