7.C

Vystoupení Tří králů

Dne 6. 1. 2022 se žáci 7. C zapojili do vystoupení Tří králů na naší škole. Zároveň zazpívali novoroční koledu i v Mateřské škole Eliášova a zpestřili svým zpěvem i velkou přestávku ve sborovně. Děkujeme Davidovi B., Veronice a Monice za tuto aktivitu a jak s chutí...

Vánoce 2021

Milí rodiče, přeji Vám pohodové Vánoce, hodně radosti v kruhu nejbližších a do Nového roku 2022 hlavně pevné zdraví. S pozdravem J. Kalivodová.  

Informace o volných dnech a vánoční besídce

Vážení rodiče, příští týden se žáci učí jen v pondělí 20.12. dle rozvrhu do 3. vyučovací hodiny, pak probíhají třídní besídky. Vyučování končí ve 13h. Na dny 21. - 22. 12. vyhlásil ředitel školy volné dny pro žáky. Na tyto dny mají žáci automaticky odhlášené obědy....

Příspěvek do fondu SPT

Vážení rodiče, pedagogická rada odsouhlasila výši příspěvku SPT (dříve SRPŠ) - 200,- Kč na dítě /  300,-Kč na rodinu (více sourozenců na škole). Vybíráme do 17. 12. 2021. Děkuji za pochopení, J. Kalivodová.

Upozornění

Vážení rodiče a milí žáci, prosím o spolupráci při prevenci ohledně případné karantény - zajistěte prosím, aby učebnice zůstávaly doma a ne v šatní skříňce ve škole. Pokud by došlo ke karanténě, nemohli by žáci doma pracovat při distanční výuce a nikdo by neměl...

Třídní schůzky

Vážení rodiče, v úterý 23. 11. 2021 se konají třídní schůzky. Vzhledem k epidemiologickým opatřením může být ve třídě přítomno maximálně 20 rodičů. Proto musím schůzky rozdělit do dvou skupin. Zvolila jsem variantu podle abecedy. První skupina rodičů od žáka Anděla po...

Cvičení v přírodě

Milí rodiče, ve čtvrtek 24. 9. 2020 se koná cvičení v přírodě pro 2 stupeň. Odchod od školy cca v 8:00, na dojíždějící počkáme. Návrat ve 12:30 ke škole a do jídelny. Dohlédněte na vhodné oblečení a obuv, ráno bývá více sychravo. S sebou stačí pouze svačina. Půjdeme...

Exkurze – Zrcadla do historie

Vážení rodiče, chci vás seznámit s miniakcí, která se bude konat v úterý 6. 10. 2020. V rámci výchovy k občanství využijeme nabídku Městského úřadu  v Č. Lípě, díky níž se žáci seznámí přiměřenou formou s historií Č. Lípy. Půjde o komentovanou procházku, takže pro...

Zadávání domácích úkolů

Prosím, sledujte denně Bakaláře ( VÝUKA, DOMÁCÍ ÚKOLY, Komens ), kam žáci dostávají od jednotlivých vyučujících seznam úkolů , které mají plnit po dobu uzavření školy.  Děkuji. Všechny moc zdravím, tř. uč. Hana Ezrová