Školní knihovna

Řád školní knihovny (dále jen ŠK)

  1. ŠK slouží žákům a zaměstnancům školy bezplatně.
  2. ŠK nabízí beletrii včetně povinné četby, odbornou a naučnou literaturu.
  3. Nákup a vyřazování titulů ve ŠK se řídí potřebami předmětových komisí.
  4. Výpůjční doba – 1 měsíc – v odůvodněných případech lze prodloužit.
  5. Výpůjčky pouze v knihovně, vrátit knihy lze i vyučujícím Čj mimo výpůjční dobu.
  6. Vyučující prosím potvrdit podpisem převzetí knihy do výpůjční knihy.
  7. Vypůjčené knihy žáci nesmějí mezi sebou vyměňovat.
  8. Se zapůjčenými knihami je nutno zacházet šetrně – v případě poškození nebo ztráty knihy bude požadována náhrada podle dohody (např. náhrada stejným titulem).

Výpůjční doba ve školní knihovně pro školní rok 2023/2024

Úterý     14:00 – 14:30 J. Kalivodová
Čtvrtek  14:00 – 14:30  Š. Volná