Informace k vydání vysvědčení

Vysvědčení bude všem třídám vydáno v pátek 26.6.2020. Vstup do školy bude umožněn pouze žákům, kteří předloží (již předložili) ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ. Žáci, kteří nepředloží ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ...

Oznámení o udělení volných dnů

Oznamuji Vám, že na pondělí 29. června 2020 a úterý 30. června 2020 vyhlašuji pro všechny žáky Základní školy Dr. Miroslava Tyrše volné dny v souladu s § 24 odst. 2 školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění. Zdůvodnění: dezinfekce prostor budovy plánovaná...

Vyklizení šatních skříněk

Vážení rodiče a žáci, s blížícím se koncem školního roku je potřeba vyklidit šatní skříňky a řádně je vyčistit. Vzhledem k mimořádné situaci musíme volit systém vyklízení dle rozpisu. Pondělí 8.6.    1. – 2. třídy Úterý 9.6.        3. – 4. třídy Středa 10.6.    5. –...

Otevření školy pro žáky 2.stupně

Vážení rodiče a zákonní zástupci, od 8.6.2020 zahajuje škola pro žáky 6. – 9.tříd realizaci vzdělávacích a socializačních aktivit. V tomto režimu bude škola fungovat v období od 8. do 30. června 2020. Vzdělávací aktivity budou probíhat v třídních kolektivech do 15...