Sportovní den pro 6. a 7.třídy.

Na Tyršovce se opět sportuje. Dnes přišla řada na šesťáky a sedmáky. Ti změří svoje síly ve florbalu a vybíjené. Počasí nám opět přeje, takže na hřišti panuje sportovní duch a skvělá nálada, kterou si užívali i ti co nemohli sportovat (jak je vidět na jedné z fotek)....

Oslavy Dne dětí na Tyršovce

Děti z prvního stupně na Tyršovce slavily svůj svátek. Na školním hřišti plnily různé úkoly, prokazovaly svoji zručnost  a účastnily se sportovních soutěží s velkým zápalem a nadšením. Na jednotlivých  stanovištích sbíraly razítka, za která si v obchůdku plném...