Pro budoucí prvňáčky

Informace k zápisu do prvních tříd pro školní rok 2021/22

Zápis bude organizován pouze formální částí, tedy bez osobní přítomnosti dítěte.

K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2021/2022 se dostaví děti, které dovrší  šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2021, tzn. děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2020 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

Děti, které měly povolený odklad ŠD o jeden rok, musejí konat zápis pro školní rok 2021/22.

Pro zápis bude využit systém elektronické registrace.

Registrace bude otevřena od 10.3.2021 do 16.4.2021.

Žádosti o přijetí mohou zákonní zástupci doručit níže uvedenými způsoby:

 1. Do datové schránky školy imaxkj5 spolu se skenem rodného listu žáka
 2. Emailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce spolu se skenem rodného listu žáka na adresu skola@zstyrsceskalipa.cz
 3. Poštou spolu s kopií rodného listu žáka na adresu ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Mánesova 1526, Česká Lípa 47001
 4. Osobním podáním ve škole spolu s rodným listem žáka s dodržením zvoleného termínu a času

Elektronická registrace se vztahuje i na žádost o odklad PŠD.

Odkaz na registraci k zápisu je ZDE.

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání do 1. ročníku ve školním roce 2021/2022 (ve formátu doc)

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání do 1. ročníku ve školním roce 2021/2022 (ve formátu pdf)

V případě nejasností, dotazů nebo zájmu o individuální prohlídku školy můžete kontaktovat:

Ředitele školy Mgr. A. Lačný – 602 572 680, lacny.antonin@zstyrsceskalipa.cz

Zástupce ŘŠ pro 1.stupeň Mgr. L. Hejnová – 606 116 119, hejnova.lubomira@zstyrsceskalipa.cz

Termín zápisů je stanoven na dny od 12.4 do 16.4.2021.

Individuální možnost zápisu je možné uskutečnit po domluvě s ŘŠ od 1.4. do 30.4.2021

Kritéria pro přijetí

 1. Spádovost – školský obvod ZŠ Dr. Miroslava Tyrše , Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace stanovený obecně závaznou vyhláškou Města Česká Lípa č. 3/2016 vymezující školské obvody základních škol.
 2. Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy je dán naplněností kapacity školy.
 3. Los

Do naší školy se mohou hlásit i děti, které mají trvalé bydliště mimo spádový obvod.

Podrobnější informace o průběhu zápisu budeme průběžně doplňovat a aktualizovat.

Co  vašim dětem nabídneme?

 • skvělý kolektiv spokojených vyučujících, přátelská atmosféra, příjemné klima,
 • perfektní vybavení ICT – ve všech třídách  výuka na interaktivních tabulích (žádná novinka),
 • angličtina od 1. ročníku, od šestého ročníku volba dalšího cizího jazyka(ruština nebo němčina)
 • krásné třídy
 • kvalitní výuku
 • zábavnou školní družinu umístěnou ve vlastních prostorách (1. – 3. třídy), klub (pro žáky  4.- 5. třídy),
 • velká úspěšnost přijetí žáků z 5. ročníků  na víceletá gymnázia, 100% úspěšnost přijetí žáků 9. ročníků na SŠ
 • obsáhlou nabídku mimoškolních aktivit vedených našimi pedagogy,
 • projekty, akce, koncerty, divadlo, sportovní soutěže – získávání cen a ocenění,
 • prevenci sociálně patologických jevů,
 • výbornou kuchyni s výběrem ze dvou jídel
 • nadstandardní péče o žáky s SVP (přednostně poruchy učení)
 • školní jídelnu i školní družinu v areálu školy
 • lyžařské výcviky, ozdravné pobyty
 • plavání a bruslení od 1. ročníku,
 • a mnoho dalších aktivit