Žádosti

Zde najdete všechny formuláře a žádosti, o které byste jinak museli žádat třídní učitele nebo vedení školy.

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání při přestupu z jiné školy
Žádost o slovní hodnocení ve školním roce
Žádost o povolení desátého roku školní docházky
Žádost o uvolnění žáka z vyučování předmětu tělesná výchova
Žádost o uvolnění žáka z vyučování na více dní
Tiskopis pro evidenci žádostí o poskytnutí informací
Žádost o povolení ozdravného pobytu
Žádost o pravidelný dřívější odchod z vyučování
Žádost o uvolnění z výuky během dne
Žádost o povolení individuálního vzdělávacího plánu

Žádost o uvolnění z předmětu

Žádost o předávání informací o prospěchu prostřednictvím papírové ŽK