Výchovný poradce

Nové opatření MŠMT a přijímací zkoušky

S účinností od 5. 1. 2021 platí nová opatření týkající se přijímacího řízení do čtyřletého oboru vzdělávání s maturitní zkouškou.
Ředitel SŠ může rozhodnout, že se jednotná příjímací zkoušku (PZ) nebude konat.
Pokud se jednotná PZ (Cermat) nekoná, koná se vždy školní příjímací zkouška na příslušné střední škole. Tato zkouška se však nesmí konat ve stejný termín stanovený pro jednotnou PZ.
Pokud je součástí prvního kola příjímací řízení jednotná PZ nebo školní PZ, může ředitel SŠ rozhodnout o jejich nekonání. Tuto skutečnost musí nejpozději do 8. března 2021 zveřejnit na webu školy a do 19. března sdělit informaci všem uchazečům. Nekonání PZ nebo školní PZ je podmíněno pokud:
– tuto skutečnost oznámí v kritériích pro přijímání žáků
– počet přijatých přihlášek je nižší než předpokládaný počet přijatých žáků

Pro přijímací řízení do osmiletého gymnázia se nic nemění.

Informace PPP v Č. Lípě

Pedagogicko-psychologická poradna v České Lípě stále pracuje a funguje pro rodiče, žáky a školy i v době uzavření škol vzhledem ke zvýšeným opatřením v rámci koronavirové nákazy.
Pracovníci PPP přijímají žádosti o vyšetření, případně prodlužují platnost vyšetření, nabízejí také pomoc se zvládnutím online výuky formou konzultací.
Rodiče vycházejících žáků, evidovaných v PPP s poruchami učení a chování, si musí sami požádat o dodatek k přihlášce, jinak střední škola nebude respektovat možnost navýšení času při konání přijímací zkoušky.

 

Konzultační hodiny výchovných poradců

Pondělí    10:00 – 10:45 Mgr. A. Nápravníková (3.-9.třídy)
Pondělí    12:00 – 12:45 Mgr. M. Martincová (1.-2.třídy)

Jiné dny dle dohody – email, telefon

Kontakt Alice Nápravníková
napravnikova.alice@zstyrsceskalipa.cz
487 829 233

Kontakt Markéta Martincová
martincova.marketa@zstyrsceskalipa.cz
487 829 225

Informační zdroje a portály k volbě povolání

www.seznamskol.cz
www.infoabsolvent.cz
www.atlasskolstvi.cz
www.budoucnostprofesi.cz
www.edulk.cz

Akce

  1. Projekt LK + MÚ Živá knihovna – termín zatím nebyl stanoven
  2. Veletrh škol EDUCA Liberec – 12.10.2023
  3. Burza škol „Quo vadis“- KD Crystal Česká Lípa – 2.11. 2023

Při rozhodování o volbě studia a budoucího povolání by se mohl stát Vaším vodítkem a pomocníkem i Stipendijní program pro žáky některých středních škol, který zavedl Liberecký kraj. Více informací o tomto programu, včetně oborů a škol, u kterých je státní podpora ve formě stipendijního příspěvku najdete na www.edulk.cz

Důležité kontakty (poradenská střediska)

Školní psycholog Mgr. N. Kravcivová – 487 877 646, 607 580 582
Úřad práce – informační a poradenské středisko – 950 108 111, 950 108 410
Pedagogicko-psychologická poradna (Havlíčkova ul.) – 487 521 673

Odeslání přihlášek na vybrané umělecké školy s talentovou zkouškou – do 30. 11. 2023
Odeslání přihlášek na ostatní SŠ – do 20. 2. 2024

Způsoby podání přihlášek – informace

Termíny přijímacích zkoušek:
1.termín – pro 4leté obory 12. 4. 2024 (pro 6-8leté obory 16. 4. 2024 )
2.termín – pro 4leté obory 15. 4. 2024 (pro 6-8leté obory 17. 4. 2024 )
termín pro ostatní obory (bez maturity) bude doplněno

Talentové zkoušky
umělecké školy 2. 1. – 15. 1. 2024
sport. gymnázia 2. 1. – 15. 2. 2024 – konzervatoře 15. 1. – 31. 1. 2024
náhradní termín – 29.4. a 30. 4. 2024

Přihlášky ke studiu na SŠ
Vzor odvolacího dopisu
Informace k zápisovým lístků na SŠ
Metodické materiály pro přijímací řízení
Individuální vzdělávací plán – vzor