Výchovný poradce

Konzultační hodiny výchovných poradců

Pondělí – 9:00 – 9:40 J. Kalivodová (3.-9.třídy)
Úterý – 12:00 – 12:45 M. Martincová (1.-2.třídy)

Jiné dny dle dohody – email, telefon

Kontakt Jana Kalivodová
kalivodova.jana@zstyrsceskalipa.cz
487 829 233

Kontakt Markéta Martincová
martincova.marketa@zstyrsceskalipa.cz
487 829 225

Informační zdroje a portály k volbě povolání

www.seznamskol.cz
www.infoabsolvent.cz
www.atlasskolstvi.cz
www.budoucnostprofesi.cz
www.edulk.cz

Akce

  1. Projekt LK + MÚ Živá knihovna – letos se nekoná
  2. Veletrh škol EDUCA Liberec – letos se nekoná
  3. Burza škol „Quo vadis“- KD Crystal Česká Lípa – dle aktuální situace

Při rozhodování o volbě studia a budoucího povolání by se mohl stát Vaším vodítkem a pomocníkem i Stipendijní program pro žáky některých středních škol, který zavedl Liberecký kraj. Více informací o tomto programu, včetně oborů a škol, u kterých je státní podpora ve formě stipendijního příspěvku najdete na www.edulk.cz

Důležité kontakty (poradenská střediska)

Školní psycholog Mgr. N. Kravcivová – 487 877 646, 607 580 582
Úřad práce – informační a poradenské středisko – 950 108 111, 950 108 410
Pedagogicko-psychologická poradna (Havlíčkova ul.) – 487 521 673

Přihlášky ke studiu na SŠ
Termíny jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2019/2020
Vzor odvolacího dopisu
Informace k zápisovým lístků na SŠ
Metodické materiály pro přijímací řízení
Individuální vzdělávací plán – vzor