6.C

Pololetní vysvědčení a prázdniny

Ve středu 31. 1. dostaly děti své první vysvědčení na 2. stupni. Překvapením bylo, že před sebou v hodnocení nevidí číslice, ale slovní ekvivalenty. Vše jsem si vysvětlili, aby nedošlo k nedorozumění. Tím jsme úspěšně uzavřeli první polovinu šk. roku a otevíráme s...

Tři králové

Každý rok na naší škole chodí z řad šesťáků Tři králové. Děti navštěvují třídy, zpívají tříkrálovou koledu a do kasiček mohou zájemci přispět na školní svoz zdravotně hendikepovaných dětí. Děkuji Bětce Navrátilové a Klárce Řičičářové za hudební doprovod, Ami Undral,...

Vánoční besídka

Poslední školní den roku 2023 jsme zakončili milou a příjemnou formou. Děti si donesly cukroví, předaly dárečky. Zahráli jsme si tematickou hru (pantomimu), úkolem bylo předvádět zimní sport či aktivitu na kartičce. Moc jsme se u ní zasmáli. Zazpívali jsme si koledy a...

Soutěžní dopoledne pro prvňáčky a druháčky

V minulém týdnu se někteří naši žáci zúčastnili příprav herního dopoledne pro nejmladší žáky ve škole. Pro prvňáčky a druháčky si děti nachystaly různé hry. K organizaci jsem slyšela jen samou chválu. Tímto bych ráda poděkovala Kryštofovi S., Klárce Ř., Monče M.,...

Byli jsme v Tanzánii

Dneska jsme cestovali do daleké Tanzánie, státu v Africe. V rámci projektu Svět kolem nás jsme mohli shlédnout dokument na téma život v Tanzánii. Seznámili jsme se s přírodními podmínkami, náboženstvím i kulturou této země, zajeli jsme do národních parků, v nichž žijí...

2. místo za halloweenskou dobrotu!

Minulý týden se na naší škole uskutečnily dvě akce k Halloweenu. Hodnotila se nejlepší maska a vytvořená dobrota. Naše třída se sice neumístila na "bedně" při hodnocení masek, ale Kryštof Svoboda skvěle reprezentoval v kategorii výroby dobroty, a zcela zaslouženě si...

Podzimní prázdniny

Vážení rodiče, ve čtvrtek a pátek 26. - 27. 10. zůstáváme doma z důvodu podzimních prázdnin. Děti tuto informaci již obdržely, připomenu jim ji ještě ve středu :).   Pivarčová, tř. uč.