4.B

Vysvědčení

Dnes jsme si rozdali “VYSVĚDČENÍ“. Bylo uděleno 8 pochval třídní učitelky, 14 dětí prospělo s vyznamenáním a samé jedničky si domů nese 6 žáků. Nikdo nemá nedostatečnou. Žáci v prvním pololetí pilně pracovali a celkové hodnocení je moc...

Vánoční výlet

Ve středu 7.12. jsme se vydali do Přerova nad Labem, kde jsme navštívili skanzen. Od paní průvodkyně jsme se dozvěděli spoustu informací o vánočních tradicích. Prohlédli jsme si malé chaloupky, ve kterých se dříve žilo a výlet jsme zakončili nákupem suvenýrů v místním...

Mikuláš a čerti

Dnes se k nám do třídy přišli podívat čerti, andělé a Mikuláš. Čerti nás všechny označili, abychom zůstali hodní.  

Adventní věnce

I v letošním roce jsme se pustili do vyrábění adventních věnců. Práce se nám podařila a s výsledkem jsme velmi spokojení.

Exkurze do IQ Landia

Ve středu 23.11. jsme jeli vlakem do Liberce. Navštívili jsme IQ Landii, kde jsme si prohlédli expozice a vyzkoušeli si různé pokusy. Dále jsme byli v Planetáriu, dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací o Sluneční soustavě. Celý výlet jsme si...

Akademie

Akademie V pondělí 24.10. jsme měli vystoupení v CD Crystal. Připravili jsme si pohybové ztvárnění písničky Na té naší pouti. Dopoledne jsme vystupovali pro žáky naší školy a večerní představení mohli navštívit rodiče a prarodiče. Vystoupení se nám povedlo a celý den...

Učíme se hrou

V hodině českého jazyka jsme probírali slohový útvar PRACOVNÍ POSTUP. Následně v hodině pracovního vyučování jsme si podle daného postupu vyrobili indiánské čelenky. Můžete posoudit jak se nám práce podařila.

Cvičení v přírodě

V pátek jsme měli cvičení v přírodě s tématem Ochrana člověka za mimořádných okolností. Nejprve jsme si na tabletech vyhledali informace k danému tématu. Vysvětlili jsme si postupy, jak se chovat v určitých situacích. Po té jsme se vydali ven, užít si hezkého...

Abeceda peněz

Dnes proběhla přednáška o finanční gramotnosti pro žáky čtvrtého ročníku. Spojili jsme se s dětmi ze 4.C a věnovali jsme se první dvě hodiny povídání o penězích a jejich využití v běžném životě. Od paní lektorky žáci obdrželi pracovní listy a další drobné upomínkové...