4.B

Botanicus

V úterý jsme navštívili Botanicus – centrum řemesel. Děti vyzkoušely vyrobit provaz, mýdlo nebo svíčku, nazdobit perníčky a další zajímavé aktivity. Domů jsme přijeli plni zajímavých zážitků.  

Cvičení

V úterý jsme byli na netradičním cvičení. Pod vedením zkušené lektorky si děti vyzkoušely cvičení s míči a také zajímavé cvičení na šálách. Ukázalo se, že všichni žáci z naší třídy jsou pohybově velmi nadaní.

Den na dopravním hřišti

Dnes jsme byli na dětském dopravním hřišti. Děti musely správně napsat test a ukázat jízdu na kole podle dopravních předpisů. Ze 16 zúčastněných získalo průkaz cyklisty 11 žáků. Dokonce i počasí nám přálo.

Praha

V úterý 11.4. jsme byli na exkurzi v Praze. Pluli jsme lodí po Vltavě a prohlédli jsme si památky z jiného úhlu, než je obvyklé. Lanovkou jsme vyjeli na Petřín, kde jsme se společně nasmáli v zrcadlovém bludišti a na závěr jsme se podívali na celou Prahu z ptačí...

Chráněné bledule

Českolipské Peklo v údolí Robečského potoka je národní přírodní památkou. Ve čtvrtek 23.3. jsme se byli podívat na krásně rozkvetlé bledule. Počasí nám přálo a celý výlet se báječně vydařil.

Informatika

Od začátku března se zabýváme programováním robotů VEX 123. Děti plní různé úkoly velmi úspěšně a práce všechny baví.    

Vysvědčení

Dnes jsme si rozdali “VYSVĚDČENÍ“. Bylo uděleno 8 pochval třídní učitelky, 14 dětí prospělo s vyznamenáním a samé jedničky si domů nese 6 žáků. Nikdo nemá nedostatečnou. Žáci v prvním pololetí pilně pracovali a celkové hodnocení je moc...