4.B

Cvičení v přírodě

V pátek jsme měli cvičení v přírodě s tématem Ochrana člověka za mimořádných okolností. Nejprve jsme si na tabletech vyhledali informace k danému tématu. Vysvětlili jsme si postupy, jak se chovat v určitých situacích. Po té jsme se vydali ven, užít si hezkého...

Abeceda peněz

Dnes proběhla přednáška o finanční gramotnosti pro žáky čtvrtého ročníku. Spojili jsme se s dětmi ze 4.C a věnovali jsme se první dvě hodiny povídání o penězích a jejich využití v běžném životě. Od paní lektorky žáci obdrželi pracovní listy a další drobné upomínkové...

Tablety

Dnes jsme si poprvé zkusili pracovat s tablety. Zatím jsme při výtvarné výchově kreslili obrázky, později se budeme učit online český jazyk, matematiku i další předměty.