Veřejné zakázky

Seznam veřejných zakázek pro rok 2016 – II. kategorie

Veřejné zakázky malého rozsahu I. kategorie 11-2015

Veřejné zakázky malého rozsahu I. kategorie prosinec

Veřejné zakázky malého rozsahu I. kategorie za rok 2016

Poptávkové řízení – nábytek (002)

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky – „Zajištění vybavení počítačové učebny“.

Veřejné zakázky malého rozsahu I. kategorie za rok 2017

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky – „Výměna oken, dveří a vrat v budově školní jídelny Základní školy Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa“.

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek – „Výměna oken, dveří a vrat v budově školní jídelny Základní školy Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa“

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky – „Zajištění studijně-poznávacího zájezdu do Švédska“

Krycí list nabídky – „Zajištění studijně-poznávacího zájezdu do Švédska“

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek – Švédsko

Veřejné zakázky malého rozsahu I. kategorie 1-11 2018