Veřejné zakázky

Veřejné zakázky malého rozsahu 1.kategorie 1-10 2019 Zakázky malého rozsahu 1. kategorie – 11-2019.rtfVeřejné zakázky malého rozsahu I.kategorie 1-9Seznam veřejných zakázek pro rok 2016 – II. kategorie

Veřejné zakázky malého rozsahu I. kategorie 11-2015

Veřejné zakázky malého rozsahu I. kategorie prosinec

Veřejné zakázky malého rozsahu I. kategorie za rok 2016

Poptávkové řízení – nábytek (002)

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky – „Zajištění vybavení počítačové učebny“.Veřejné zakázky malého rozsahu 1.kategorie 1-10 2019

Veřejné zakázky malého rozsahu I. kategorie za rok 2017

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky – „Výměna oken, dveří a vrat v budově školní jídelny Základní školy Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa“.

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek – „Výměna oken, dveří a vrat v budově školní jídelny Základní školy Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa“

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky – „Zajištění studijně-poznávacího zájezdu do Švédska“

Krycí list nabídky – „Zajištění studijně-poznávacího zájezdu do Švédska“

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek – Švédsko

Veřejné zakázky malého rozsahu I. kategorie za rok 2018

Veřejné zakázky malého rozsahu I. kategorie 1-7 2019

Veřejné zakázky malého rozsahu I.kategorie 1-8 2019

Veřejné zakázky malého rozsahu 1.kategorie 1-10 2019

veřejné zakázky malého rozsahu I.kategorie 2019

 

 

 

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky – Výměna oken a dveří v budově školní družiny Základní školy Dr. Miroslava Tyrše Česká Lípa

Veřejné zakázky malého rozsahu I.kategorie 1.-5..2019

Veřejné zakázky malého rozsahu do 300 000 Kč k 9.7.2019