Sběr starého papíru

I v tomto školním roce 2019 / 2020 proběhne na 1. stupni soutěž ve sběru starého papíru. Svázaný a zvážený papír noste do školy do 18.10. 2019 ( pátek ) nejpozději do 8 : 30, protože je sběr hned po naložení kontejneru odvezen do sběrny. Rodiče, kteří vezou sběr přímo...

Poděkování

Všem rodičům a žákům bych chtěla poděkovat za úžasnou spolupráci, za květiny a dárečky k vysvědčení a všem popřát krásné a pohodové léto. Vaše tř. uč. Hana Ezrová

Konec školního roku 2018/ 2019

V pátek 28.6. 2019 jsme naposledy v tomto školním roce zasedli do lavic jako čtvrťáci. Tento den jsme se však neučili, ale dostávali jsme vysvědčení, hodnotili jsme naši půlroční práci. Celkem máme ve třídě 7 žáků se samými jedničkami. Všem gratuluji. Než jsme se...

Vesmírná soutěž – 2. pololetí

V červnu jsme ukončili naši třídní pololetní soutěž nazvanou VESMÍR, ve které opět s velkým náskokem zvítězil Vojtíšek Kraus, druhé místo opět obsadila Elinka Vondrová a třetí místo Monča Čiháková. Blahopřejeme.

Cvičení v přírodě

V pátek 21.6. 2019 jsme se vydali na procházku po České Lípě. Nejvíce jsme si to užili v Městském parku a na zpáteční cestě jsme se osvěžili zmrzlinou.