Úspěch našich ruštinářů

22. března  se konala v Liberci olympiáda v ruském jazyce a naši školu tam reprezentovaly dvě dívky z 8.C. Soutěž probíhala podle celostátně zadaných požadavků. Začalo se poslechovým testem, potom následovala ústní část, kdy soutěžící předstupovali před komisi a měli...

Úspěch našich žáků v němčině

Ve středu 13.2.2019 se konalo v DDM  Libertin  okresní kolo v olympiádě v německém jazyce. Z naší školy se zúčastnili celkem 4 žáci a uspěli s velmi pěknými výsledky. V mladší kategorii  6.-7. tříd se na druhé místo dostala Anna Kulhánková a na čtvrté Helena Kabátová...

Skřivánci naší školy – pozor!

Ve středu 13.2.2019  budeme od 14.00 h. v hudebně  (v 1. patře) na naší škole soutěžit v sólovém zpěvu.  Kdo má zájem o účast v pěveckém klání „Skřivánek“, připraví si dvě sloky jedné libovolné písničky a zazpívá ji před porotou, která se bude skládat z...

Budeme soutěžit ve zpívání

  Informace pro rodiče Ve středu dne 13.2.2019 se bude v naší hudebně  ve 14.00 h konat školní soutěž v sólovém zpěvu „Skřivánek“. Z tohoto důvodu odpadne pravidelná zkouška obou sborů. Děkuji za pochopení. M....

Není zkouška

Dne 23.ledna nám opět odpadne zkouška, tentokrát z důvodu konání pololetní pedagogické rady….. Takže se budeme těšit až na příští týden, že si společně zazpíváme! Děkuji za pochopení, M. Filipová