Škola s rozšířenou
výukou cizích
jazyků

NOVINKY

21.11.2018

Okresní kolo ekologické olympiády.

20.11.2018

Okresní kolo ve florbalu - chlapci 6.-7.třídy.

16.11.2018

Exkurze žáků 8.A na ÚP v České Lípě.

AKTUALITY

Poděkování od vedení města

I v letošním školním roce se naše škola zúčastnila úklidové akce v rámci Dne Země. Dnes jsme na radnici obdrželi od starostky Mgr. Romany Žatecké oficiální poděkování. Velmi nás to potěšilo a i v příštím roce se rádi úklidové akce zúčastníme.

Naši žáci vyrazili za kulturou do Liberce

Ve středu 30. května se naši žáci ze šestých tříd (6.A -11 dětí,6.C – 29 dětí= kompletně celá třída!),  a 5  dětí ze 7.C a z 8.C převlékli do společenských šatů a vydali se autobusem do Liberce do divadla F. X. Šaldy. Naparáděné slečny a mladí muži shlédli představení podle románu J. Verna „Tajuplný ostrov“, které letos pro ně vybrala p. Lačná a p. Čechová. Nevšední zážitek umocněný nádhernou stavbou divadla byl pro některé děti první návštěvou divadelního představení a paní učitelky potěšilo, že se představení dětem líbilo a že paní uvaděčky děti pochválily za pěkné chování A ještě jim udělalo radost to, že si děti celou zpáteční cestu v autobuse zpívaly!

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadávána ve smyslu zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon) a na základě výzvy k podání nabídek č. j. zštyrš/177/2018 ze dne 18.4.2018.

„Výměna oken, dveří a vrat v budově školní jídelny Základní školy Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa“

číst více…

Exkurze do Drážďan

Ve čtvrtek 24. května se němčináři z 8 A, 8.B a 8.C vypravili na exkurzi do Hygienického muzea v Drážďanech. Žáci si prohlédli výstavy, které se týkají všech aspektů lidského života. Velmi je zaujala různá interaktivní stanoviště, kde si mohli vyzkoušet rozličné  stavy těla a jeho funkcí.

Odpoledne bylo věnováno prohlídce města a také drobným nákupům v Primarku a jiných lákavých obchodech.

Exkurze se velmi vydařila, i počasí nám přálo.