Škola s rozšířenou
výukou cizích
jazyků

NOVINKY

19.12.2018

Vánoční zpívání pro rodiče ve školní jídelně.

12.12.2018

Exkurze 7.A,C,9.B do Míšně a Drážďan.

AKTUALITY

Tyršovka uspěla v žádosti o dotaci na volnočasové aktivity

V minulém školním roce jsme v projektu Chceme sportovat, žádali o příspěvek na nákup sportovního vybavení. Naše žádost byla podpořena, tak jsme mohli nakoupit nové sportovní vybavení pro děti, které se zúčastňují mimoškolních sportovních aktivit tj. sportovních kroužků.

Od letošního roku se naše škola zapojila i do programu Sportuj ve škole. Tento projekt je zaměřen na děti, které chodí do družiny. V rámci odpoledního pobytu v družině chodí sportovat do tělocvičny, kde si pod vedením učitelů tělesné výchovy zkouší nové sporty, upevňují své dovednosti a učí se dovednostem novým.

Celý projekt na nákup vybavení byl podpořen z rozpočtu Libereckého kraje.

Říjnový sběr starého papíru

I v tomto školním roce jsme se přihlásili do soutěže ve sběru starého papíru vyhlášené Kovošrotem. Zapojily se všechny třídy prvního stupně. Celkem se nám podařilo nasbírat 17 591 kg  papíru.

Nejvíce odevzdaly tyto třídy:

  1. místo  5.A – 2 431 kg
  2. místo  4.C – 1 307 kg
  3. místo  1.A – 1 188 kg

Gratulujeme. Všem děkujeme za spolupráci. Příští sběr je naplánovaný na únor 2019.

Projekt pro nadané žáky na ZŠ Dr. M. Tyrše

Díky projektu „Chceme vědět víc“, který financuje Liberecký kraj, můžeme podporovat nadané žáky naší školy. Každoročně se zúčastňují vědomostních soutěží – olympiád z českého jazyka, z cizích jazyků., dějepisu, zeměpisu… a pythagoriád. Často se umísťují na předních místech a úspěšně reprezentují liberecký region. Jsme rádi, že díky takto poskytnutým financím můžeme rozvíjet talent našich žáků a posouvat je vpřed.

číst více…