3.B

DOMÁCÍ VÝUKA – ČT – 30.4

ČESKÝ JAZYK: PS str. 21 / cv. 1, 2, 3 Hravá vyjm. slova str. 37 /cv .1 MATEMATIKA: PS str. 18 / cv. 5 PS str. 40 / cv. 3 - geometrie PRVOUKA: Stavba těla živočichů - OBRATLOVCI - mají kostru a jejich páteř je složená z obratlů. 1. RYBY  - učebnice str. 48 a)...

DOMÁCÍ VÝUKA – ST – 29.4.

ČESKÝ JAZYK: diktát - učebnice str. 66 / cv. 5 učebnice str. 81 / cv. 1, 2,3 - vše si důkladně přečti a vypracuj ústně www.skolakov.eu - český jazyk 3. třída - vyjm. slova po S - tvary vyjm. slov - syn - sytý - sýr. Přiřazujete k nim slova příbuzná.  A potom si zvol...

DOMÁCÍ VÝUKA – ÚT – 28.4.

ČESKÝ JAZYK: www.skolakov.eu - VYJM. SLOVA PO S - projděte si -  řazení vyjm. slov a šibenice PS - str- 20 / cv. 1 Hravá vyjm. slova - str. 36 / cv. 1,2 MATEMATIKA: Jednotky hmotnosti www. matýskova-matematika.cz - 3.ročník - 7. díl - str. 56 / cv. 2 ( výukové video)...

DOMÁCÍ VÝUKA – PO – 27.4.

ČESKÝ JAZYK: začínáme vyjmenovaná slova po S www.skolakov.eu - český jazyk 3. třída - najdi si vyjm. slova po S - projdi si kapitoly- prezentace a význam vyjm. sl. učebnice str. 80 / cv 1a - nauč se vyjmenovaná slova po S zpaměti MATEMATIKA: vypracuj si kvíz na TEAMS...

DOMÁCÍ VÝUKA – PÁ – 24.4.

ČESKÝ JAZYK: OPAKOVÁNÍ SLOVNÍCH DRUHŮ PS str. 13 / cv. 1 - urči slovní druhy, které poznáš cvičení a,c - NEDĚLEJTE cv. b - vypiš 3 slovesa Procvičujeme slovní druhy - str. 32 / cv. 4,5 ANGLICKÝ JAZYK: do slovníčku si přepiš slovíčka z PS str. 17 / cv. 5 beautiful    ...

DOMÁCÍ VÝUKA – ČT – 23.4.

ČESKÝ JAZYK: CITOSLOVCE - přečti si o nich - učebnice str. 66 učebnice - str. 66 / cv. 1,2 - obě cvičení si udělejte jen ústně PS str. 12 / cv. 1,2,3 Ze slovních druhů jsou ve 3. roč. důležitá slovesa a podstatná jména. Oba slovní druhy by měly děti poznat.  S...

DOMÁCÍ VÝUKA – ST – 22.4.

ČESKÝ JAZYK: ČÁSTICE - učebnice - str. - 65 - přečtěte si, co jsou částice, cv. 1 - ústně -  doplňte cvičení a vyhledejte částice PS str.12 / cv. 1,2 Procv. slovní druhy - str. 28 / cv. 3 ANGLICKÝ JAZYK: PS str. 16 /cv. 3 - vypíšete zvířata, která jsou na obrázku, cv....

DOMÁCÍ VÝUKA – ÚT – 21.4.

ČESKÝ JAZYK: DIKTÁT - napište ho z učebnice str. 63 / cv. 2 zopakujte si slovní druhy (č. 1 - 8 ) na www.gramar.in MATEMATIKA: PS str. 14/ cv. 4, 5,6 PRVOUKA:  opakujte si kapitolu ROSTLINY a HOUBY - zadejte si www.rysava.websnadno.cz ( prvouka 3.ročník a nejděte si...

DOMÁCÍ VÝUKA – PO – 20.4.

Dobrý den, děkuji všem, kteří mi píší, posílají ukázky své domácí práce a fotečky z vašich výletů... ČESKÝ JAZYK: opakujeme spojky Procvičujeme sl. druhy str. 26 / cv. 1,2, PS str. str. 11 / cv. 2,3, MATEMATIKA: www.onlinecviceni.cz - 1. stupeň - matematika - 3.ročník...

DOMÁCÍ VÝUKA – PÁ – 17.4.

ČESKÝ JAZYK:  Procvičujeme slovní druhy - str. 24 SPOJKY - učebnice str. 65 / cv. 1 PS str. 11 / cv. 1 ( cv. a- nedělejte) ANGLICKÝ JAZYK: PS str. 36 / druhá tajenka ( mikina....) do slovníčku si napište LEKCE 3 a přepište si slovíčka z PS str. 16 / cv.1 ( cvičení...