Školní rok 2019/2020

Počet žáků na 1.stupni: 370
Počet žáků na 2.stupni: 294
Počet žáků celkem: 664
Počet tříd: 28
Počet oddělení ve ŠD a ŠK: 7
Počet dětí ve ŠD a ŠK: 195
Počet pedagogických pracovníků: 50
Počet správních zaměstnanců: 17

Tento stav je uváděn k 4.9. 2019

Seznam pracovníků školy 2019/2020
Organizace školního roku 2019/2020
Zástupci Školního parlamentu pro školní rok 2019/2020
Třídní učitelé na školní rok 2019/2020
Seznam vyučovaných předmětu 2019/2020
Seznam zájmových útvarů 2019/2020
Třídnické hodiny