Školní rok 2023/2024

Počet žáků na 1.stupni: 307
Počet žáků na 2.stupni: 333
Počet žáků celkem: 640
Počet tříd: 28
Počet oddělení ve ŠD a ŠK: 7
Počet dětí ve ŠD a ŠK: 195
Počet pedagogických pracovníků: 61
Počet správních zaměstnanců: 18

Tento stav je uváděn k 7.9. 2023

Seznam pracovníků školy pro školní rok 2023/2024
Organizace školního roku 2023/2024
Zástupci Školního parlamentu pro školní rok 2023/2024
Třídní učitelé na školní rok 2023/2024
Seznam vyučovaných předmětů 2023/2024
Třídnické hodiny 2023/2024