Školní rok 2022/2023

Počet žáků na 1.stupni: 321
Počet žáků na 2.stupni: 340
Počet žáků celkem: 661
Počet tříd: 28
Počet oddělení ve ŠD a ŠK: 7
Počet dětí ve ŠD a ŠK: 195
Počet pedagogických pracovníků: 60
Počet správních zaměstnanců: 18

Tento stav je uváděn k 1.9. 2022

Seznam pracovníků školy pro školní rok 2022/2023
Organizace školního roku 2022/2023
Zástupci Školního parlamentu pro školní rok 2022/2023
Třídní učitelé na školní rok 2022/2023
Seznam vyučovaných předmětů 2022/2023
Třídnické hodiny 2022/2023