Školní rok 2020/2021

Počet žáků na 1.stupni: 320
Počet žáků na 2.stupni: 320
Počet žáků celkem: 640
Počet tříd: 28
Počet oddělení ve ŠD a ŠK: 7
Počet dětí ve ŠD a ŠK: 195
Počet pedagogických pracovníků: 52
Počet správních zaměstnanců: 18

Tento stav je uváděn k 1.9. 2020

Seznam pracovníků školy 2020/2021
Organizace školního roku 2020/2021
Zástupci Školního parlamentu pro školní rok 2020/2021
Třídní učitelé na školní rok 2020/2021
Seznam vyučovaných předmětu 2020/2021
Třídnické hodiny 2020/2021