Školní rok 2021/2022

Počet žáků na 1.stupni: 306
Počet žáků na 2.stupni: 318
Počet žáků celkem: 624
Počet tříd: 28
Počet oddělení ve ŠD a ŠK: 7
Počet dětí ve ŠD a ŠK: 195
Počet pedagogických pracovníků: 54
Počet správních zaměstnanců: 18

Tento stav je uváděn k 1.9. 2021

Seznam pracovníků školy 2021/2022
Organizace školního roku 2021/2022
Zástupci Školního parlamentu pro školní rok 2021/2022 (bude zveřejněno)
Třídní učitelé na školní rok 2021/2022
Seznam vyučovaných předmětů 2021-2022
Třídnické hodiny 2021/2022