4.B

DOMÁCÍ VÝUKA – 12.6.

Ve čtvrtek 18.6. proběhne pedagogická rada, v níž se dozvíme způsob předání vysvědčení žákům, kteří jsou na distančním způsobu výuky. Vydržte prosím, včas vás budu informovat. Děkuji. ČESKÝ JAZYK: učebnice str. 70 / cv. 4 PS str. 16 / cv. 1, 2 ANGLICKÝ JAZYK: PS str....

DOMÁCÍ VÝUKA – ČT – 11.6.

Dobrý den, děkuji všem rodičům za vzorné vyklizení a odevzdání klíčku od skříněk. ČESKÝ JAZYK: diktát - Hravá VS str. 59 - diktát úplně dole Procvičujeme slovní druhy str. 5 učebnice str. 70/ cv. 1                            cv. 2 - nauč se zpaměti pádové otázky...

DOMÁCÍ VÝUKA – ST – 10.6.

ČESKÝ JAZYK: Hravá vyjm. slova str. 55 / cv. 1e učebnice str. 69 / žlutý rámeček                             cv. 2 - podst.jména nemusíte vyhledávat všechny PS str. 15 ANGLICKÝ JAZYK - dnes bez úkolu MATEMATIKA: MIN str. 19 / cv. 37 PS str. 32 /cv. 3,4,5 PRVOUKA:...

DOMÁCÍ VÝUKA – ÚT – 9.6.

Dobrý den, připomínám dnešní vyklízení šatních skříněk a odnos kufříků z VV. Čas 13:00 - 15:00 hod. Na dny 29.6. a 30.6. je vyhlášeno ředitelské volno, školní rok tedy ukončíme v pátek 26.6. 2020. ČESKÝ JAZYK: Hravá vyjm. slova str. 55 / cv. 1c,d PS str. 14 /cv. 2, 3...

DOMÁCÍ VÝUKA – PO – 8.6.

ČESKÝ JAZYK: stále prosím procvičujte vyjm. slova Hravá vyjm. slova str. 55 / cv. 1 a,b učebnice str. 68 - žlutý rámeček                           cv. 2 - na slovo si ukažte vhodným zájmenem TEN,TA, TO a určete rod podstatných jmen PS str. 14 / cv. 1 MATEMATIKA: MIN....

DOMÁCÍ VÝUKA – PÁ – 5.6.

Vážení rodiče, všechny učebnice prosím pečlivě přes prázdniny uschovejte. Budu je vybírat na začátku školního roku (září). V úterý, až půjdete vyklidit skříňku, budou tam narovnané i kufříky z VV. Tak si je prosím rozeberte. Děkuji. ČESKÝ JAZYK: PS str. 29 / cv . 3, 4...

DOMÁCÍ VÝUKA – ST – 3.6.

ČESKÝ JAZYK: diktát - PS str. 28 / cv. 3 VYJMENOVANÁ SLOVA PO Z - učebnice str. 93 ( vynechte cv. 1c, 2.) PS str. 29 / cv. 1, 2 ANGLICKÝ JAZYK: PS str, 25 / cv. 5 ( do volných řádků napište stejné věty, doplňte, co je vaše oblíbené jídlo, pití a pak nakreslíte)...

DOMÁCÍ VÝUKA – ÚT – 2.6.

ČESKÝ JAZYK: Hravá vyjm. slova str. 50 / cv. 2,3 ( cvičení 1 si můžete udělat jen ústně)                               str. 51 MATEMATIKA: MIN str. 15 / cv. 30 a,b PS str. 30 PRVOUKA: učebnice str. 63, 64 PS str. 53 / cv...

DOMÁCÍ VÝUKA – PO – 1.6.

ČESKÝ JAZYK: Hravá vyjm. slova str. 49 / cv. 3, 4 PS str. 28 / cv. 1, 2 MATEMATIKA: výukové video - Násobení 100 - www.matyskova-matematika.cz - 3. ročník - 8. díl - strana 46, cvičení 3, 4 PS str. 29 ANGLICKÝ JAZYK: PS str. 25 / cv....