5.C

Pololetní vysvědčení

Letošní pololetní vysvědčení bylo trochu zvláštní, rozdávali jsme ho před školou. Deset z nás si zasloužilo samé 1 a to, jak za práci ve škole, tak při distanční výuce. Všem, kteří se snaží, odevzdávají svou práci včas a pečlivě vypracovanou patří velká pochvala. Už...

Reprodukce obrázků Z.Buriana

Ve vlastivědě jsme se dozvěděli, že malíř a ilustrátor Zdeněk Burian pocházel z Moravskoslezského kraje Pokusili jsme se vyhledat jeho nádherné ilustrace a zkusili je domalovat nebo vytvořit reprodukci. A některým z nás se opravdu obrázky povedly.

3. doba covidová a Vánoce u nás doma

Když jsme se po vánoční besídce loučili a přáli si krásné vánoční svátky, doufali jsme, že se nepotvrdí prognóza, že po Vánocích budou školy zase zavřené. A stalo se... Během svátků jsme měli za úkol vytvořit  materiál , ve kterém popíšeme Vánoce u nás doma. Někteří...

Vánoční besídka

Letošní vánoční besídka byla trochu jiná než jsme byli zvyklí- vždycky jsme totiž zvali do školy své příbuzné, maminky, tatínky a prarodiče na vánoční posezení a zpívání. Letos jsme museli zvolit jiný program. Protože už jsme páťáci, vymysleli jsme si vlastní program...

Čertí škola

V pátek 4.12.  jsme si užili jako každý rok čertí školu a čertovské úkoly , např. logické početní úlohy, anglicko- české slovní mraky, na IPadech jsme malovali čerty a anděli. Protože po škole nemohla chodit čertovská družina měli jsme radost z jejich video- pozdravu...

Třídní schůzka online na Teamsech

První letošní třídní schůzka proběhne online v Teamsech 24.11. v 17.00 na účtech vašich dětí. Těším se na všechny. Monika Kalenská https://zstyrsceskalipa.sharepoint.com/:v:/s/MonikaKalensk/EWxNp7TdWkZImrjXUCOM0ukBIjeD3MakOCuRstwS4ODwGg?e=4gbno7