Náš první společný výlet nově utvořeného kolektivu 3.C byl na kozí farmu na Nový Dvůr. Prohlédli jsme si „kozí hotel“, poslechli si výklad o chovu koz, nakoupili jsme kozí sýry a jako bonus nás majitelka farmy p.Krejzová pozvala na vyhlídku nad Peklo.