Nedávno jsme se srdečně loučili a spěchali na prázdniny…….Čas letí a máme tu podzim – podívejte se, co dělo ve třídě!