Připomínám změnu času třídní schůzky!                                                        Třídní schůzka se koná v úterý 10.listopadu v 15:30 hod, tedy o                  hodinu dříve. Těším se na vaši účast.

0lga Žárská