V pondělí 22.5. proběhl na naší škole kurz Grafika ve školní praxi ( využití grafických technik bez grafického lisu) v rámci projektu ESF Moderní učitel- pedagogické kurzy pro učitele základních a středních škol Libereckého kraje. Paní Mgr. A. Lucrezia Škaloudová Puchmajerová z Technické univerzity v Liberci, již poněkolikáté zavítala do naší školy, aby seznámila, tentokrát šest  nadšených výtvarnic z řad našich učitelek, s možnostmi využití grafických technik ve výuce. Po krátké úvodní teoretické části jsme měly hlavně možnost vyzkoušet si tyto techniky v praxi, některé byly opravdu velmi zajímavé a určitě je vyzkoušíme i se svými žáky.