Další součástí našeho celoročního projektu byla návštěva veletrhu v Liberci. Stihli jsme si nakoupit nové knížky, zahrát úplné herní novinky, ale hlavně viděli dvě představení – pohádku o princi Čekankovi a loutkové Staré pověsti české.