V rámci celoročního společného projektu čtvrťáků nás ve škole navštívil ilustrátor dětských knih Jiří Fixl. Ve skupinách jsme si pod jeho vedením vyzkoušeli ilustrovat vlastnoručně napsaný příběh, povídali o knížkách i se dozvěděli, jak tvoří pan ilustrátor Fixl.