Hurá, začínáme!

Naše pěvecké sbory Zvoneček (pro 1.-3. třídy) a Zvonek (pro 4.-9. třídy) se budou i v letošním roce scházet a připravovat na vystoupení!!!

Zkoušky začnou ve středu 13.9. 

Zvoneček bude mít pravidelné zkoušky ve středu  13.30 – 14.00 h, scházet se budeme v hudebně v hlavní budově v 1. patře. Děti si budeme vyzvedávat ve školní družině. „Nedružinové“ děti musí přijít samy. S sebou si nosí pouze přezůvky. Zpět do družiny děti odvádíme.

Zvonek bude mít zkoušky také ve středu od 14.00 – 14.45 h, také v hudebně v 1. patře. Děti ze Zvonku přicházejí i odcházejí samy.

Těšíme se na společné zpívání!!!

M. Filipová