Třídnické hodiny budou od října pravidelně každé druhé úterý v měsíci od 13 – 13:30 hodin v učebně 6.A. Začínáme 10. října!!!