V úterý 2.10.2017 se konala v kulturním domě Crystal ve 14.00 h oslava „Dne seniorů“, kde náš pěvecký sbor Zvonek přispěl několika písněmi do programu.

Přestože jsme se v letošním školním roce zatím sešli na pravidelné zkoušce jen jednou, připravili jsme si desetiminutový program, kterým jsme potěšili posluchače ve zcela zaplněném velkém sále. A co jsme tentokrát zpívali?  Vybrali jsme tyto písně: „Přesně v 8.00“, „Chovejte mě má matičko“, dvojhlas „Dobrú noc, má milá“, „Prázdniny u babičky“, „V naší ulici bydlí kluk“ a na závěr naši Tyršovskou „Devět krásných let“. Naše vystoupení se moc líbilo a my jsme měli radost, že jsme pěkně reprezentovali naši školu!