Zajímavé a poučné povídání o zdravé výživě si pro nás připravila paní Mgr. Blažková