Před prázdninami jsme jako tradičně vyrazili do knihovny. Tentokrát jsme se učili hledat informace v knihách i na internetu o Libereckém kraji.