Ve dnech 1.11. a 2.11. patřil Crystal jenom naší škole a jejím příznivcům. Ve školní akademii účinkovalo přes 500 dětí a protože by se rodiče nevešli do sálu, byla akademie rozdělena do dvou dnů. A jenom mažoretky a náš sbor Zvonek vystoupili v obou dnech!!!

Co Zvonek zpíval?  Dvě písně: „V naší ulici“ a dvojhlas „Stromy“. Na závěr ještě úplně všichni účinkující zazpívali novou písničku „Tyršovce k 85. narozeninám“.

To byl potlesk!!!