5. prosince ve třídě naděloval Mikuláš s čerty a anděly. Kdo byl hodný, dostal perníček, hříšníky čerti pomazali barvami a ty největší zlobivce si odvedli do pekla, ale zase nám je vrátili. 😉