Oslava Dne učitelů

Ve středu 28.3. jsme poblahopřáli nejdříve učitelům naší školy k jejich svátku a poděkovali za všechnu starost o nás a za trpělivost s námi.  Přišli jsme za nimi do sborovny a zazpívali slavnou píseň  „Růže kvetou dál“. Viděli jsme, že jsme je potěšili!

Odpoledne jsme se ještě vypravili do vily „Hrdlička“, kde se konala okresní oslava Dne učitelů s oceněním těch nejlepších pedagogů našeho okresu. Celou slavnost jsme zahájili my dvěma písněmi (s kytarovým doprovodem) – „Pasu, pasu písničky“ a opět  „Růže kvetou dál“ Naše vystoupení se moc líbilo, přestože jsme zpívali ve značném oslabení… bylo nás jen sedm statečných!