ČESKÝ JAZYK A LITERATURA: Mgr. Lenka Kohoutková

ANGLICKÝ JAZYK: Mgr. Jitka Bakalová/Mgr. Markéta Fišerová/Mgr. Gabriela Jindrová

MATEMATIKA: Ing. Martin Hlinák

DĚJEPIS: Mgr. Jana Zelenková

ZEMĚPIS: Mgr. Markéta Fišerová

FYZIKA: Ing. Jiří Kučera (zastupující třídní učitel)

PŘÍRODOPIS: Mgr. Alice Nápravníková

INFORMATIKA: Mgr. Václav Hendrych

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ: Mgr. Jana Zelenková

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ: Mgr. Jana Zelenková

TĚLESNÁ VÝCHOVA chlapci: Mgr. Zdeňka Šumová

TĚLESNÁ VÝCHOVA dívky: Štěpánka Suchá

VÝTVARNÁ VÝCHOVA: Mgr. Jitka Bakalová

HUDEBNÍ VÝCHOVA: Štěpánka Suchá