Třídnické hodiny naší třídy se konají vždy první středu v měsíci, a to v čase 14:00 – 14:30.