Školní rok sotva začal a už tu máme brzy třídní schůzky, na kterých se dozvíte, jak se prozatím dětem daří! Konají se 13. 11. od 17:00 v učebně 6. B. Děti mají informaci již zapsanou v žákovských knížkách, prosím Vás tedy o podpis na s. 35. Tř. uč. Jana Zelenková