Milí rodiče,

dětem byly již koncem dubna rozdány k vyplnění souhlasy/nesouhlasy s nákupem pracovních sešitů (1x čeština, 2x matematika) pro školní rok 2019/2020. Prosím Vás o vstřícnost, brzké vyplnění a odevzdání třídní vyučující! Cena pracovních sešitů je stejná jako v letošním roce, a to 210 Kč.