Ano, nejdříve se do SRN vypravili žáci 6. tříd- konkrétně do Kleinwelky do Saurierparku a vedlejšího bludiště. Co na tom, že celý den pršelo nebo alespoň mžilo, jsme všichni nerozpustní a omyvatelní a tak jsme si celý den venku v parku a na různých atrakcích krásně užili. Řada dětí dokonce využila své znalosti němčiny, když si kupovaly něco k snědku v místním stánku s občerstvením…

Osmáci se vypravili až do Drážďan do Hygienického muzea, kde si doplnili své znalosti o člověku z hodin přírodopisu a posbírali další informace k projektovému dni. Poté se přesunuli do centra Drážďan na prohlídku historického jádra města, navštívili i Frauenkirche a pokochali se vyhlídkou na nábřeží Labe. Většinu dětí potěšila i možnost nákupu dárků a tak si i ony užilily němčinu v praxi…